3 października 2019

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Polska Niepodległa”.

Polska Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego pod patronatem Opolskiego Kuratora Oświaty zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Polska Niepodległa.”

Uczniowie będą rywalizować w trzech kategoriach wiekowych:
uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VI, uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII, oraz uczniowie szkół
ponadpodstawowych.
W każdej z kategorii uczniowie otrzymują nagrody, za I miejsce – do 3000 zł, za II miejsce do 2000 zł, za III miejsce do 1000 zł. Zgłoszenia kandydatów w formie elektronicznej za pośrednictwem strony
http://www.uski-polska.edu.pl przyjmowane będą do 7 października 2019 r.

Regulamin konkursu.

 

Zgłoszenia kandydatów w formie elektronicznej za pośrednictwem strony:
https://uski-polska.edu.pl/polskaniepodlegla.html przyjmowane będą do 7 października 2019 r