2 lipca 2019

Ogólnopolski konkurs, którego tematem przewodnim jest „POLSKA NIEPODLEGLA”

USKI Polska Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego ogłasza konkurs skierowany do uczniów szkol podstawowych (klasy 4-8) oraz do uczniów uczęszczających do szkol średnich.

Dnia 16.09.2019 r. w formie testu rozwiązywanego na komputerze, zostanie przeprowadzony I etap konkursu, natomiast jego rozstrzygnięcie odbędzie się 7.10.2019 r. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie uczniów przez szkołę, która otrzyma login i hasło dla uczestnika konkursu.
USKI Polska Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego:
ul. Ładna 2, 31-444 Kraków
www.uski-polska.edu.pl tel. (12)4188750