31 stycznia 2024

Ogólnopolski Konkurs „Moje osiągnięcia” dla ukraińskiej młodzieży

Fundacja Jedność wraz z Konsulatem Generalnym Stanów Zjednoczonych w Krakowie zapraszają ukraińską młodzież (14-18 lat) zamieszkałą w Polsce do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Moje osiągnięcia”.

Celem konkursu jest zachęcenie ludzi młodych z Ukrainy do podzielenia się swoimi osobistymi osiągnięciami i sukcesami, zwłaszcza ze sposobami radzenia sobie z wyzwaniami napotkanymi w ciągu ostatnich dwóch lat wojny.
W konkursie mogą wziąć udział ludzie młodzi, którzy:

 • mają 14 – 18 lat,
 • mają obywatelstwo ukraińskie,
 • mieszkają w Polsce w momencie składania wniosku,
 • zapoznali się i zgadzają z Regulaminem Konkursu,
 • wysłali swoją pracę konkursową za pomocą formularza elektronicznego do
  11.02.2024r.

 
Uczestnicy mogą przesłać jedną pracę konkursową wykonaną w jednej ze
wskazanych form:

 • esej (maksymalna długość 1000 słów),
 • wideo (maksymalna długość 2 min.),
 • praca plastyczna (rysunek, malarstwo, komiks, grafika lub grafika
  komputerowa).

Prace są przyjmowane w okresie od 29.01.2024r. do 11.02.2024r.

 

Wyniki zostaną ogłoszone 15 lutego 2024r. Finaliści zostaną zaproszenia na
uroczystość wręczenia nagród 23 lutego 2024r.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć na koncie Fb Fundacji
Jedność.