8 listopada 2018

Ogólnopolski Konkurs „Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina”.

Podlaski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz  uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Myśli Jana Pawła II ”.

Konkurs organizuje Podlaski Kurator Oświaty we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Białymstoku, Wydziałem Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, Wydziałem Nauczania Kurii Diecezjalnej w Łomży, Wydziałem Nauczania Kurii Diecezjalnej w Ełku, Stowarzyszeniem Podlaska Rodzina Szkół im. Jana Pawła II w Białymstoku oraz Podlaską Rodziną Szkół im. Jana Pawła II w Białymstoku

Hasło przewodnie konkursu w roku szkolnym 2018/2019 brzmi „Jesteście moją nadzieją”.

Celem Konkursu jest przybliżenie wartości zawartych w nauczaniu Jana Pawła II, kształtowanie świadomości i postaw dzieci i młodzieży oraz ukazanie znaczenia chrześcijańskiego systemu wartości.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu „Myśli Jana Pawła II” i serdecznie zapraszamy do udziału.