1 października 2021

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich w 2021r.

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłasza Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich w 2021r.

Celem jest udzielenie wsparcia dzieciom i młodzieży z całego kraju, które do tej pory nie miały możliwości  skorzystać z fachowej oceny oraz wesprzeć dzieci, które wielokrotnie biorą udział w konkursie i ich rozwój jest widoczny.

Uczniowie którzy wezmą udział w konkursie mogą starać się o :

– stypendia – zostaną przyznane uczniom, rokującym nadzieję na przyszłość, ponieważ np. są uczniami szkół muzycznych, baletowych, plastycznych, sportowych lub należą do klubów sportowych, tanecznych i plastycznych.

– nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji- otrzymają uczniowie za całoroczną pracę zarówno ci ,którzy kwalifikują się do stypendium i uczniowie, którzy swoje umiejętności rozwijają amatorsko jednak mają one znaczenie dla zachowania swojej odrębności etnicznej i w ocenie komisji zasługują na wsparcie.

W konkursie będą mogli wziąć udział uczniowie pochodzenia romskiego z całego kraju, którzy są obywatelami polskimi, zameldowanymi w Polsce.

  1. Są uczniami szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.
  2. Do dnia 1 stycznia  2021 r. osiągnęli wiek 10 lat lub do dnia 1 lipca 2021 r. nie ukończyli 18 roku życia.
  3. Realizują swoje zainteresowania przynajmniej w jednej z wymienionych dziedzin:

– nauki ścisłe

– nauki humanistyczne

– sztuki plastyczne

– muzyka instrumentalna

– śpiew (różne formy muzyki)

– taniec (różne formy tańca

– sport

 

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa

Konkurs jest realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.