15 listopada 2022

Ogólnopolski projekt edukacji cyfrowej „Lekcja:Enter”

Celem projektu „Lekcja:Enter” jest wsparcie szkoleniowe nauczycieli i nauczycielek z całej Polski, przygotowujące ich do prowadzenia bardziej angażujących i odpowiadających potrzebom uczniów lekcji, poprzez wprowadzenie do zajęć aktywizujących metod nauczania i wykorzystania narzędzi cyfrowych. Udział nauczycieli w projekcie jest bezpłatny. Dokładne informacje na temat szkoleń oraz możliwości dołączenia do nich znajdują się na stronie internetowej projektu.

Szkolenia prowadzone są przez, wyłonione w konkursach grantowych, Placówki Doskonalenia Nauczycieli oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego, Organizacje Pozarządowe i Uczelnie Wyższe we współpracy z Placówkami Doskonalenia Nauczycieli.

Na terenie województwa opolskiego działają dwie placówki, oferując szkolenia w ramach projektu „Lekcja:Enter”: Centrum Edukacji Nauczycieli Potest oraz Fundacja Kuźnia Talentów. Ich dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej projektu Lekcja Enter.