15 września 2022

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Powstańcy’44 – pamiętamy!” – 3 edycja

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 7-8) oraz szkół ponadpodstawowych.

Cele ogólne projektu:
– rozwijanie wiedzy historycznej dotyczącej Powstania Warszawskiego,
– budowanie tożsamości narodowej uczniów, rozbudzanie uczuć patriotycznych,
– ukazanie wpływu wojny na losy powstańców, cywilów i dzieci,
– poznanie życiorysów Powstańców,
– zapoznanie uczniów z materiałami źródłowymi (filmy, zdjęcia, ilustracje, teksty źródłowe),
– uświadomienie młodzieży konieczności kształtowania świadomości narodowej i postaw patriotycznych,
– uświadomienie konieczności dbania o pokój na świecie,

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września 2022 r. poprzez formularz zgłoszeniowy.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Organizatora.