2 października 2019

Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz.

Komitet Główny Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz informuje o organizacji XXV
edycji Ogólnopolskiego Turnieju, która odbędzie się w dniach 20 – 22 kwietnia 2020 r. w Zespole Szkół
Zawodowych nr 5 we Wrocławiu.
Szkoły (stowarzyszenia zawodowe lub inne organizacje zawodowe) zainteresowane organizacją etapu
wojewódzkiego winny zgłosić wniosek o powołanie komisji wojewódzkiej do Komitetu Głównego Turnieju i uzyskać zgodę na jego organizację dla danego województwa. Przypominamy, że podobnie jak w latach
ubiegłych w województwie zostanie powołana jedna komisja.
Zgodnie z regulaminem Turnieju istnieje możliwość powołania komisji międzywojewódzkich.

Szczegółowe informacje dotyczące obu Turniejów.