4 października 2021

Ogólnopolskie szkolenie „Dziecko z cukrzycą” – VIII edycja.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy przedszkoli oraz szkół podstawowych województwa opolskiego.

Już po raz ósmy Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Wojewodą Opolskim i Opolskim Kuratorem Oświaty  organizuje szkolenie „Dziecko z cukrzycą”.

Jest ono przeznaczone dla pracowników przedszkoli oraz szkół podstawowych, w szczególności dla: nauczycieli, pomocy nauczycieli, wychowawców świetlic, pracowników obsługi,  województwa opolskiego, które odbędzie się on-line z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams 26 października 2021 r.
w godzinach od 930 do 1330
.

Program szkolenia:

  • powitanie uczestników,
  • wykład dr hab. n. med. Przemysławy Jarosz-Chobot obejmujący następujące bloki tematyczne: informacje ogólne o cukrzycy, leczenie i postępowanie, powikłania cukrzycy, dziecko z cukrzycą
    w przedszkolu i szkole,
  • zakończenie szkolenia.

W trakcie szkolenia przewidywane są krótkie przerwy.

Szkolenie jest nieodpłatne. Każdy uczestnik otrzyma stosowne zaświadczenie, które zostanie przesłane drogą elektroniczną na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Na dzień przed rozpoczęciem spotkania, na podany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy, zostanie przesłany link do szkolenia.