18 lipca 2022

Olimpiada Matematyczna Juniorów.

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej organizuje w roku szkolnym 2022/2023 kolejną, XVIII edycję Olimpiady Matematycznej Juniorów.

Celem Olimpiady Matematycznej Juniorów jest rozbudzanie zamiłowania do matematyki wśród młodzieży starszych klas szkół podstawowych, wyszukiwanie uczniów zainteresowanych matematyką, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej. Celem Olimpiady Matematycznej

Do udziału w Olimpiadzie organizatorzy zapraszają uczniów starszych klas szkół podstawowych.

Terminarz Olimpiady przedstawia się następująco:
Zawody I stopnia, część testowa: 29 września 2022 r.
Zawody II stopnia: 14 stycznia 2023 r.
Zawody III stopnia: 18 marca 2023

Szczegółowe informacje na temat Olimpiady Matematycznej Juniorów dostępne są na stronie internetowej:  www.omj.edu.pl