19 września 2022

„Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej”

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w XXXVI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi W świecie rosnącej inflacji. Wymiar mikro-  i makroekonomiczny”.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i przyczynia się do upowszechniania wiedzy o współczesnej gospodarce. Sprzyja ona również wyłanianiu talentów, rozwijaniu zainteresowań młodych ludzi i otwiera nowe szanse na drodze ku dorosłości.

Szczegółowe informacje na temat tegorocznych zawodów znajdują się na stronie Olimpiady.