13 kwietnia 2018

Opiniowanie arkuszy organizacji szkół i placówek na rok szkolny 2018/2019

Marszałek Województwa Opolskiego,
Starostowie,

Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie,
Podmioty prowadzące publiczne szkoły i publiczne przedszkola,

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami odnoszącymi się do załącznika nr 3 zamieszczonego w informacji dotyczącej opiniowania arkuszy organizacji szkół i placówek na rok szkolny 2018/2019, informuję, że zgodnie z art. 221 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2016 r/. poz. 60), konieczność jego zastosowania dotyczy roku szkolnego 2019/2020. Przedłożenie go do arkusza organizacji na rok szkolny 2018/2019 jest fakultatywne.

 

Michał Siek

Opolski Kurator Oświaty