11 sierpnia 2020

Opolski Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów na stanowisko nauczyciela–doradcy metodycznego

Szanowni Państwo Nauczyciele,

Opolski Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów na stanowisko nauczyciela–doradcy metodycznego.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań i dokumentacji znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu
w zakładce  „Doradztwo metodyczne”.

Opolski Kurator Oświaty przewiduje również powierzenie zadań doradcy metodycznego nauczycielowi informatyki, który realizowałby zadania w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych przez nauczycieli przedmiotów innych niż informatyczne.

Zapraszamy do składania wniosków