30 marca 2021

Opolski Kurator Oświaty ogłasza nabór nauczycieli na stanowisko doradcy metodycznego

 

Zadania doradcy metodycznego powierza nauczycielowi Opolski Kurator Oświaty w ramach dodatkowej umowy
o pracę w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli z siedzibą w województwie opolskim, którymi są:

  1. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu,
  2. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu,
  3. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku,
  4. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nysie.

Ogłoszenie

Wniosek