3 września 2019

Opolski Okrągły Stół Edukacyjny

Wicewojewoda Opolski – Violetta Porowska oraz Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek wzięli udział w obradach Opolskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego, który odbył się 28 sierpnia 2019 r. w sali im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Spotkaniu przewodniczyła Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Iwona Michałek. Organizatorami debaty byli Wojewoda Opolski oraz Opolski Kurator Oświaty.

W obradach udział wzięli również nauczyciele, dyrektorzy szkół, przedstawiciele organów prowadzących, rodzice, uczniowie, związki zawodowe, stowarzyszenia działające na rzecz oświaty i przedstawiciele Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.Debata dotyczyła przyszłości polskiej edukacji.

Opolski Okrągły Stół Edukacyjny to realizacja zapowiedzi Premiera RP, który zadeklarował podjęcie ogólnonarodowej debaty nad przyszłością polskiej oświaty. Celem obrad jest wypracowanie założeń do zmian w systemie edukacji w ramach kolejnego etapu reformy.

Uczestnicy spotkania rozmawiali m.in. o roli nauczyciela, ucznia, rodzica, ale też o jakości w systemie edukacji. W tracie debaty poruszano temat awansu zawodowego nauczycieli oraz konieczności wprowadzenia zmian w modelu kształcenia przyszłych nauczycieli. Rozmawiano również o podstawie programowej, metodach nauczania i systemie egzaminów zewnętrznych.

Opolski Okrągły Stół Edukacyjny był jednym z szesnastu wojewódzkich spotkań.