13 maja 2022

Organizacja wakacyjnych warsztatów dla uchodźców z Ukrainy

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja zaprasza organizacje pozarządowe, do składania wniosków w trybie konkursowym na organizację wakacyjnych warsztatów edukacyjnych dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium RP.

Projekt polega na organizacji wyjazdowych warsztatów z rozwoju osobistego, asertywności, budowania poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresem,  z zakresu opieki zdrowotnej w Polsce, z korzystania z usług instytucji publicznych takich jak: urzędy, przychodnie, szkoły, biblioteki itp.), aktywizacja zawodowa np. kursy, szkolenia podnoszące kwalifikacje, aktywne poszukiwanie pracy, list motywacyjny i CV, warsztaty podnoszące kompetencje społeczne.

CZAS TRWANIA PROJEKTU: od 16 czerwca 2022 r. do 30 listopada 2022 r.
OKRES REALIZACJI WARSZTATÓW: lipiec-sierpień 2022 r.
UCZESTNICY: kobiety (matki, opiekunki prawne) z Ukrainy mające status uchodźczyń oraz ich dzieci.
MIEJSCE REAZLIZACJI: Polska (działania wyjazdowe).
WIEK UCZESTNIKÓW: kobiety (>18), dzieci (0-18).

Więcej szczegółów pojawi się niebawem na stronie internetowej: https://www.frse.org.pl