27 października 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji pn. „Zintegrowany System Kwalifikacji – między teorią a praktyką”

Konferencja skierowana jest do doradców zawodowych, przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek publicznych i odbędzie się w dniu 30.10.2020 r.

Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą  formularza umieszczonego na platformie szkolenia – można tam uzyskać także informacje szczegółowe o planowanym wydarzeniu. Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji online w szczególności doradców zawodowych  zainteresowanych tematyką konferencji.