22 sierpnia 2017

Ośrodki doskonalenia

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Nysie

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Głubczycach