29 listopada 2018

Otwarcie Alejki Pamięci Niezwykłych Kobiet

28 listopada 2018 r. Pan Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty oraz Pan Artur Zapała – Opolski Wicekurator Oświaty brali udział  przy Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w otwarciu  Alejki Pamięci Niezwykłych Kobiet. Alejkę zdobią drewniane ławki, na których widnieją tabliczki z informacją dotyczącą dziesięciu wybitnych Polek, które odmieniły historię kraju.

Dopełnieniem uroczystości było otwarcie wystawy pn. „Niezwykle Polki”.