12 lutego 2018

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z województwa opolskiego w czasie ferii letnich w 2018 r.

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z województwa opolskiego w czasie ferii letnich w 2018 r.

Zał. 1 – oferta

Zał. 2 – formy wypoczynku

Zał. 3 – kwalifikacje kadry

Zał. 4 – sprawozdanie