6 lutego 2020

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2020 roku.

Szanowni Państwo.

Opolski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2020 roku.

Ogłoszenie – otwarty konkurs ofert
Załącznik nr 1 – oferta
Załącznik nr 2 – wykaz form wypoczynku
Załącznik nr 3 – kwalifikacje kadry pedagogicznej
Załącznik nr 4 – sprawozdanie