16 marca 2021

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2021 roku.

Szanowni Państwo.

Opolski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2021 roku.

Ogłoszenie – konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2021 roku.

Załącznik nr 1 – Oferta.
Załącznik nr 2 – Wykaz form wypoczynku.
Załącznik nr 3 – Kwalifikacje kadry pedagogicznej.
Załącznik nr 4 – Sprawozdanie.