26 lutego 2020

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2020 roku

Szanowni Państwo.

 

Opolski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2020 roku.

Konkurs ofert – wsparcie

Załącznik nr 1 – oferta.

Załącznik nr 2 – wykaz form wypoczynku.

Załącznik nr 3 – kwalifikacje kadry pedagogicznej.

Załącznik nr 4 – sprawozdanie.