7 marca 2018

Konkurs na komiks o tematyce profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych w ramach II edycji programu „Pomyśl zanim spróbujesz”.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych województwa opolskiego.   Wojewoda Opolski, Opolski Kurator Oświaty, Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Komendant Wojewódzki Policji w Opolu zapraszają do udziału w konkursie na komiks o tematyce profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych kl. IV-VII, które zgłosiły swój udział  w programie „Pomyśl zanim […]

7 marca 2018

Ogłoszenie o naborze autorów/recenzentów podstaw programowych kształcenia w zawodzie w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2. Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy”.

Szanowni Państwo. Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje autorów i recenzentów kryteriów weryfikacji określonych w podstawach programowych kształcenia w zawodach (PPKZ). Szczegóły i zasady naboru.

6 marca 2018

Obowiązek niezwłocznego przypisania uczniów do oddziałów w nowym SIO na bieżący rok szkolny w związku z weryfikacją przyznanych świadczeń rodzinnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, zgodnie z podstawą prawną zawartą w ustawie z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (Dz. U. poz. 777 z późn. zm.) z bazy danych nowego systemu informacji […]

6 marca 2018

21 marca – Dzień Nowych Technologii w Edukacji

Zachęcamy do aktywnego udziału w ogólnopolskich obchodach Dnia Nowych Technologii w Edukacji. Zapraszamy do zgłaszania swoich lokalnych inicjatyw promujących nowe technologie wykorzystywane w nauce. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 18 marca br. Zależy nam na tym, aby 21 marca uczniowie oraz ich rodzice mogli wziąć udział w bezpłatnych i ogólnodostępnych pokazach, zajęciach warsztatowych, prezentacjach multimedialnych, grach […]

5 marca 2018

Upamiętnili Żołnierzy Wyklętych. Bieg „Tropem Wilczym” w Grodkowie

W całej Polsce w niedzielę 4 marca 2018 r. odbywały się „Biegi Tropem Wilczym”. Impreza w powiecie brzeskim była również celebrowana w Grodkowie, gdzie po raz drugi miłośnicy aktywności m.in. Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek oraz Robert Socha – odpowiedzialny za sprawy obronne w opolskim kuratorium rywalizowali w dwóch kategoriach dystansowych.