21 kwietnia 2021

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w latach 2021-2023

Egzaminy zewnętrzne w 2021 r. W 2021 r. egzaminy zewnętrzne zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w sierpniu 2020 r., tj. egzamin maturalny – od 4 do 20 maja, egzamin ósmoklasisty – od 25 do 27 maja, egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy – od 7 czerwca do 8 […]

21 kwietnia 2021

Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały szczegółowe wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zawodowego oraz eksternistycznych. Dokument został podzielony na 6 sekcji. W wytycznych znalazły się m.in. informacje dotyczące środków ochrony osobistej, środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków i […]

21 kwietnia 2021

II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2021 roku.

Szanowni Państwo. Opolski Kurator Oświaty ogłasza II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2021 roku. Ogłoszenie – II konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w […]

21 kwietnia 2021

Wyniki ogłoszonego II otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2021 roku

Wyniki ogłoszonego II otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2021 roku.

18 kwietnia 2021

Podsumowanie rywalizacji podczas tegorocznej edycji Konkursu Wiedzy o Języku Polskim

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wynikami rywalizacji indywidualnej oraz grupowej (projekty edukacyjne szkół), jaka odbyła się w czasie trwania Konkursu Wiedzy o Języku Polskim – edycja 2020/2021. Tegoroczna część oratorska etapu wojewódzkiego przeprowadzona została zdalnie 12 kwietnia 2021 r., poprzez platformę Microsoft Teams. Siedmioosobowa  grupa uczniów z województwa opolskiego spotkała się na finale konkursu […]