3 października 2019

Deklaracja Młodego Pokolenia.

Informuję, że 1 października 2019 r. podczas wspólnej konferencji Pana Dariusza Piontkowskiego Ministra Edukacji Narodowej oraz Pana Jana Ołdakowskiego dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego przedstawiciele 15 organizacji młodzieżowych podpisali Deklarację Młodego Pokolenia, która jest odpowiedzią na Przesłanie Powstańców Warszawskich do młodych Polaków.   Informacja prasowa. Skan Deklaracji Młodego Pokolenia. Skan Przesłania Powstańców Warszawskich do młodych Polaków. […]

3 października 2019

Całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów.

Informuję, że od 1 października 2019 r. została uruchomiona całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele oraz pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników. Realizatorem części projektu na uruchomienie linii pomocowej jest Fundacja ITAKA – Centrum […]

1 października 2019

PILNE – dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Szanowni Państwo Przypominam, że zgodnie z §3.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego ( Dz.U. z 2017 poz.2425 ) do dnia 15 października roku szkolnego na który zostało przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne, wójt ( […]

30 września 2019

Komunikat w sprawie Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że decyzją Pana Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów, wszyscy zgłoszeni kandydaci do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020, otrzymali ww. stypendium. Jednocześnie informuję, że kwota stypendium wzrosła do 300 zł miesięcznie – Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty […]

30 września 2019

Doradztwo metodyczne na terenie województwa opolskiego.

23 i 24 września br. podczas spotkań Opolskiego Kuratora Oświaty z Dyrektorami szkół i placówek oświatowych, odbyło się uroczyste wręczenie aktów powierzenia zadań osobom, które od 1 października 2019 r. obejmą stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych w placówkach doskonalenia nauczycieli: Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, Powiatowym Ośrodku Doskonalenia […]

27 września 2019

Międzynarodowy Konkurs Informatyczny „ Bóbr”

Komitet Organizacyjny zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w edycji polskiej Międzynarodowego Konkursu Bóbr. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia komputacyjnego, algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. Konkurs ma charakter jednorazowego testu wykonywanego samodzielnie przez uczestnika Konkursu z pomocą komputera […]

27 września 2019

XIV Olimpiada Informatyczna Juniorów

Fundacja Rozwoju Informatyki  zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych zainteresowanych algorytmiką i programowaniem do udziału w XIV Olimpiadzie Informatycznej Juniorów. Zawody I stopnia składają się z trzech tur i może brać w nich udział każdy zainteresowany uczeń. Pierwsza tura (testowa), polega na odpowiedzi na wybrane pytania, a dwie kolejne tury – otwarta i ukryta – na […]