6 lutego 2020

Nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Szanowni Państwo, Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło współpracę z Ministerstwem Zdrowia w celu opracowania modelowych rozwiązań na rzecz poprawy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży uwzględnia powstanie, docelowo w każdym powiecie, ośrodków opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej.

6 lutego 2020

Ogólnopolski konkurs dla szkół pn. Nagroda im. Jana Amosa Comenius´ a za wysokiej jakości nauczanie o Unii Europejskiej.

Szanowni Państwo, Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że Komisja Europejska po raz pierwszy organizuje ogólnopolski konkurs dla szkół pn. Nagroda im. Jana Amosa Comenius´ a za wysokiej jakości nauczanie o Unii Europejskiej.

6 lutego 2020

„Pomarańczowa Siła”

Fundacji ING Dzieciom ogłasza zapisy do ogólnopolskiego programu dla szkół podstawowych, klubów sportowych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów, pracujących z dziećmi z niepełnosprawnościami narządów ruchu, wzroku i słuchu. Zapisy potrwają do 11 lutego br. W tym roku Fundacja ING Dzieciom kieruje program „Pomarańczowa Siła” do organizacji, pracujących z dziećmi z niepełnosprawnościami (klasy 1-8 szkoły podstawowej). […]

4 lutego 2020

Planowanie turnusów dokształcenia teoretycznego młodocianych pracowników w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół branżowych I stopnia w województwie opolskim W związku ze zmianami obowiązującymi z dniem 01.09.2019 r. ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zmianami) art. 51 ust. 1: „Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze […]

29 stycznia 2020

Zawody potrzebne na rynku pracy – obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej

Tablica Ministerstwo Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo, Po raz  drugi, w formie obwieszczenia, Minister Edukacji Narodowej ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Każdego roku, do 1 lutego MEN będzie ogłaszało prognozę w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Oprócz zapotrzebowania na krajowym rynku pracy dokument będzie zawierał również […]