24 czerwca 2024

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 w szkołach i placówkach województwa opolskiego

Szanowni Państwo dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego. 21 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2023/2024. Dziękujemy Państwu za możliwość udziału pracowników Kuratorium Oświaty w Opolu w Państwa uroczystościach. Krótkie podsumowanie tych chwil zamieściliśmy na profilu Facebook Kuratorium Oświaty w Opolu: https://www.facebook.com/kuratoriumopole Wszystkim życzymy miłych, słonecznych i nade wszystko bezpiecznych wakacji!

19 czerwca 2024

Komunikat MEN w sprawie stosowania nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oraz innych podmiotów organizujących zajęcia dla uczniów; organizatorzy krajoznawstwa, turystyki, wypoczynku dzieci i młodzieży

17 czerwca 2024

Zaproszenie na Forum Eksperckie „Współpraca bez granic – nauczyciele na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji i uchodźstwa. Projekt UNICEF “Szkoła dostępna dla wszystkich”.

W ramach projektu UNICEF Accessible School for All „Szkoła dostępna dla wszystkich” Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie zaprasza  Państwa na Forum Eksperckie pn. “Współpraca bez granic – nauczyciele na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji i uchodźstwa”,  w formule online 26 czerwca 2024r. Zaprezentowane zostaną na nim m.in. aktualne jak i nowe działania […]

10 czerwca 2024

Szkolenia dla nauczycieli w ramach ogólnodostępnego i bezpłatnego programu edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”

Ministerstwo Edukacji Narodowej kończy prace nad rozwiązaniami prawnymi, które będą zobowiązywały szkoły podstawowe (I etap edukacyjny) od nowego roku szkolnego 2024/2025 do realizacji zajęć z zakresu nauczania pierwszej pomocy w ramach realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

10 czerwca 2024

Składanie wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Szanowni Państwo,   w załączeniu znajdą Państwo szczegółową informację dotyczącą składania wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego oraz informację nt. postępowań kwalifikacyjnych dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.