30 listopada 2022

Program Sportowe Talenty

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół województwa opolskiego, Ministerstwo Sportu i Turystyki wraz z Ministerstwem Edukacji i Nauki przygotowały bezpłatny program, którego celem jest poszukiwanie wśród dzieci i młodzieży kandydatów do uprawiania sportu zawodowego. Program ma również na celu aktywizację młodego pokolenia do częstszej aktywności fizycznej. W nawiązaniu do spotkań w ramach Programu „Sportowe Talenty” na prośbę […]

15 listopada 2022

Edukacja klimatyczna – cykl szkoleń online

Webinaria skierowane są do nauczycieli i wychowawców klas IV-VIII szkoły podstawowej. Szkolenia online zaplanowano w dniach 14, 18, 21 i 25 listopada 2022 r. Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie wiedzy z obszaru ochrony klimatu, jak również przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć na ten temat. Program szkolenia ma uniwersalny charakter. Efektem szkolenia ma być umożliwienie uczestnikom przeprowadzenia […]

11 listopada 2022

104. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

W 1795 roku Polska zniknęła z map Europy na 123 lata. Jej obszar został podzielony pomiędzy Rosję, Austrię i Prusy. Uciskany naród kilka razy stawał do walki o wolność. Jednak dopiero 11 listopada 1918 roku ogłoszono ustanowienie państwa polskiego w granicach uwzględniających uwarunkowania historyczne. Powierzchnia Polski po odzyskaniu niepodległości wynosiła 388 tyś. km², a na […]

10 listopada 2022

Dodatkowe materiały do egzaminu maturalnego w Formule 2023

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi materiałami opublikowanymi na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczącymi przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023. Materiały do egzaminu maturalnego z filozofii na poziomie rozszerzonym: logiki na egzaminie maturalnym wypracowania maturalnego Przypominamy, że na stronie cały czas dostępne są materiały dotyczące innych przedmiotów tym materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu maturalnego […]