25 sierpnia 2022

VI EDYCJA ROKU TURYSTYKI SZKOLNEJ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół województwa opolskiego.   Opolski Kurator Oświaty ogłasza VI edycję programu pn. „Rok Turystyki Szkolnej w województwie opolskim”. Udział w programie umożliwia uzyskanie certyfikatu „Szkoła Przyjazna Turystyce”, który będzie potwierdzać szczególne działania szkoły na rzecz upowszechniania turystyki wśród uczniów na terenie województwa opolskiego. W załączeniu regulamin wraz z dokumentacją.

23 sierpnia 2022

Przypomnienie – termin wpisywania zapotrzebowania na realizację turnusów dokształcania teoretycznego uczniów młodocianych pracowników klas I branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół branżowych I stopnia w województwie opolskim przypominamy, iż zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu harmonogramem organizacyjnym planowania dokształcenia teoretycznego uczniów młodocianych pracowników kl. I w roku szkolnym 2022/2023 termin wypełnienia platformy w SIO upływa w dniu 26 sierpnia 2022 r. Ze względów organizacyjnych prosimy o dochowanie ww […]

23 sierpnia 2022

Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA).

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje, jak co roku, konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). W bieżącym roku za przeprowadzenie konkursu na poziomie Unii Europejskiej odpowiedzialna jest Republika Czeska, jako kraj sprawujący Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2022 roku.

23 sierpnia 2022

Zarządzenie Nr 13 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2022/2023

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem i jego załącznikami oraz zachęcamy do udziału w tegorocznej edycji wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

18 sierpnia 2022

„Dbamy o właściwe stanowisko pracy ucznia” – akcja Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

W związku z kontynuacją działań w zakresie przeciwdziałania wadom postawy ciała u dzieci i młodzieży, Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny inicjuje wojewódzką akcję „Dbamy o właściwe stanowisko pracy ucznia”.

11 sierpnia 2022

W dniach 5 – 9 października 2022 Narodowa Agencja programu Erasmus+ organizuje szkolenie międzynarodowe dla nauczycieli szkół wiejskich przygotowujące do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu współpracy międzynarodowej w programie Erasmus+

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo jak przygotować projekt do programu Erasmus+ oraz będą mogli znaleźć partnerów z innych krajów europejskich do realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

10 sierpnia 2022

Pedagog specjalny – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Szanowni Państwo,   na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki przygotowany został zbiór najczęściej pojawiających się pytań i odpowiedzi. Komunikat dostępny jest pod tym linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pedagog-specjalny–odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania   Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki

8 sierpnia 2022

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno- edukacyjnych w latach 2022-2024

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie. Opolski Kurator Oświaty uprzejmie przypomina, że w sytuacji zaistnienia okoliczności określonych w programie, istnieje możliwość skorzystania ze środków finansowych przewidzianych na pomoc uczniom w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i młodzieży w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom […]