2 czerwca 2021

„Program Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności – nowa perspektywa 2021-2027. Od pomysłu do działania”

Regionalny Punkt Informacyjny w Kuratorium Oświaty w Opolu we współpracy z  Fundacją Rozwoju  Systemu Edukacji zaprasza w ramach kampanii informacyjnej do udziału w webinarium „Program Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności – nowa perspektywa 2021-2027. Od pomysłu do działania”. Webinarium  adresowane jest do dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek edukacyjnych,  przedstawicieli samorządów lokalnych oraz instytucji związanych z edukacją. Celem spotkania jest zaprezentowanie nowej perspektywy Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na lata 2021-2027 oraz przedstawienie możliwości udziału w programach w kontekście harmonogramu działań i ich upowszechniania. Webinarium odbędzie […]

1 czerwca 2021

Wzory sprawozdań z realizacji programu „Aktywna tablica” za 2020 r.

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”, podmioty uczestniczące w programie objęte wsparciem finansowym w 2020 roku zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania.

1 czerwca 2021

Centrum Mistrzostwa Informatycznego – nabór do kolejnej edycji projektu

Ruszył nabór do kolejnej edycji Centrum Mistrzostwa Informatycznego – projektu grantowego dla nauczycieli, edukatorów oraz wszystkich pasjonatów algorytmiki i programowania, którzy chcą podnieść swoje kompetencje a także odkrywać i rozwijać talenty informatyczne uczennic i uczniów, a dodatkowo otrzymać grant w wysokości 6400 zł.

28 maja 2021

31 maja wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej na zasadach sprzed pandemii

Już od poniedziałku, 31 maja br. wraca stacjonarna nauka w szkołach dla wszystkich uczniów i słuchaczy. Dziś, 28 maja br. Minister Edukacji i Nauki podpisał stosowne przepisy w tym zakresie. Sytuacja epidemiczna na tyle się poprawia, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy do normalnej pracy szkół. Od 31 maja 2021 […]

28 maja 2021

Zajęcia wspomagające dla uczniów

Co to są zajęcia wspomagające? Zajęcia wspomagające mają na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Są przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Będą odbywały się wyłącznie w szkole. Mogą w nich uczestniczyć chętni uczniowie. Z jakich przedmiotów szkolnych mogą być prowadzone zajęcia? Nie […]

24 maja 2021

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – aktualizacja

Wytyczne sanitarne Powrót do zajęć jest możliwy w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To zaktualizowane zalecenia, które dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice poznali m.in. we wrześniu 2020 r. Wytyczne rozpoczynają się od przypomnienia najważniejszych zasad bezpieczeństwa, takich […]

24 maja 2021

Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące organizacji wypoczynku letniego w 2021 roku.

Opolski Kurator Oświaty informuje, że Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Zalecenia zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo i minimalizować ryzyko zakażenia podczas zorganizowanego wypoczynku w czasie epidemii COVID-19. Zachęcamy do zapoznania się z nimi i stosowania podczas organizacji letniego […]