5 czerwca 2020

Do 8 czerwca br szkoły ponadpodstawowe mogą składać zapotrzebowanie na dodatkowe środki ochrony dla szkół i placówek oświatowych – wspólne działania MEN i MZ

Niebieskie tło z tekstem: "Dodatkowe środki ochrony dla szkół i placówek oświatowych – wspólne działania MEN i MZ".

Możliwość stopniowego uruchamiania placówek oświatowych wiąże się z koniecznością stosowania nowych wytycznych zapewniających bezpieczeństwo dzieciom oraz pracownikom. W związku z tym Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Zdrowia podjęli decyzję o wsparciu szkół i placówek edukacyjnych w zakresie dodatkowych środków ochrony przed rozprzestrzenianiem się i możliwością zakażenia się koronawirusem. Dyspensery przekazywane są na bezpłatne użytkowanie na […]

4 czerwca 2020

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br. – rozporządzenie podpisane

Grafika przedstawiająca dziewczynkę siedzącą przy komputerze. Obok napis do 26 czerwca przedłużamy kształcenie na odległość.Rozporządzenie podpisane.

Do 26 czerwca br. przedłużyliśmy przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie nadal odbywała się na odległość. Ponadto wznawiamy działalność domów wczasów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Uruchamiamy również możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w centrum kształcenia zawodowego. Minister Edukacji Narodowej […]