13 kwietnia 2018

Opiniowanie arkuszy organizacji szkół i placówek na rok szkolny 2018/2019

Marszałek Województwa Opolskiego, Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Podmioty prowadzące publiczne szkoły i publiczne przedszkola, Szanowni Państwo, W związku z licznymi pytaniami odnoszącymi się do załącznika nr 3 zamieszczonego w informacji dotyczącej opiniowania arkuszy organizacji szkół i placówek na rok szkolny 2018/2019, informuję, że zgodnie z art. 221 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. […]

13 kwietnia 2018

Konkurs – Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap II

Informuję, że w dniu 5 marca 2018 r. Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej  ogłosił   konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18 Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap II w ramach Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

13 kwietnia 2018

Przyhamuj, życie przed Tobą w CKZiU w Strzelcach Opolskich

Przedostatnie spotkanie w ramach Kampanii w powiatach województwa opolskiego odbyło się 6 kwietnia 2018 r. w gościnnych murach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. Na wstępie zaproszonych gości przywitała Pani Halina Kajstura Dyrektor szkoły. Wśród nich byli przedstawiciele Opolskiego Kuratora Oświaty – Pani Joanna Wnuk Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji, Pan Robert Gwóźdź – […]

12 kwietnia 2018

Wyniki etapu wojewódzkiego XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległą i granice Rzeczypospolitej”.

Szanowni Państwo, w załączeniu zostały zamieszczone wyniki z etapu wojewódzkiego XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922. „O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”, przeprowadzonego 5 kwietnia 2018 r. w Kuratorium Oświaty w Opolu. Ostatni etap (centralny) połączony z Galą Finałową odbędzie się w dniach 7-9 czerwca br. w Warszawie. Wszystkim […]

12 kwietnia 2018

10 kwietnia 2018 r. uczczono pamięć Ofiar poległych w Katastrofie Smoleńskiej.

Akademia ku pamięci Ofiar Tragedii Smoleńskiej sprzed ośmiu lat, koncert Andrzeja Kołakowskiego, msza święta w intencji Ofiar oraz uroczystości na Placu Przed Pomnikiem Żołnierzy Niepodległościowego Podziemia – to główne punkty wojewódzkich obchodów z okazji VIII. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej. W uroczystej akademii w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, otwierającej uroczystości udział wzięli: Pan Michał Siek-Opolski Kurator Oświaty oraz […]

12 kwietnia 2018

Informator o publicznych i niepublicznych szkołach ponadgimnazjalnych województwa opolskiego na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo Marszałek Województwa Opolskiego, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie oraz przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki publiczne i niepubliczne w województwie opolskim W związku z przygotowaniem tegorocznej edycji Informatora o publicznych i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego na rok szkolny 2018/2019 prosimy o pilne przesłanie – w terminie do 16 kwietnia 2018r. – […]

11 kwietnia 2018

Wyniki Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległą i granice Rzeczypospolitej” – część I etapu finałowego.

Szanowni Państwo, w załączeniu został zamieszczony protokół z I części etapu finałowego Olimpiady przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922.  „O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”, przeprowadzonego 22 marca 2018 r.  w Kuratorium Oświaty w Opolu.

10 kwietnia 2018

Komunikat w sprawie nauczania drugiego języka obcego na II etapie edukacyjnym

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół Podstawowych, przypominam, że zgodnie z podstawą programową dla szkoły podstawowej i ramowymi planami nauczania na I etapie edukacyjnym każdy uczeń obowiązkowo uczy się jednego języka obcego nowożytnego, natomiast na II etapie edukacyjnym – od klasy VII – dwóch języków obcych nowożytnych. Uczniowie korzystający z nauki języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej, czyli […]