12 kwietnia 2018

10 kwietnia 2018 r. uczczono pamięć Ofiar poległych w Katastrofie Smoleńskiej.

Akademia ku pamięci Ofiar Tragedii Smoleńskiej sprzed ośmiu lat, koncert Andrzeja Kołakowskiego, msza święta w intencji Ofiar oraz uroczystości na Placu Przed Pomnikiem Żołnierzy Niepodległościowego Podziemia – to główne punkty wojewódzkich obchodów z okazji VIII. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej. W uroczystej akademii w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, otwierającej uroczystości udział wzięli: Pan Michał Siek-Opolski Kurator Oświaty oraz […]

12 kwietnia 2018

Informator o publicznych i niepublicznych szkołach ponadgimnazjalnych województwa opolskiego na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo Marszałek Województwa Opolskiego, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie oraz przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki publiczne i niepubliczne w województwie opolskim W związku z przygotowaniem tegorocznej edycji Informatora o publicznych i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego na rok szkolny 2018/2019 prosimy o pilne przesłanie – w terminie do 16 kwietnia 2018r. – […]

11 kwietnia 2018

Wyniki Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległą i granice Rzeczypospolitej” – część I etapu finałowego.

Szanowni Państwo, w załączeniu został zamieszczony protokół z I części etapu finałowego Olimpiady przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922.  „O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”, przeprowadzonego 22 marca 2018 r.  w Kuratorium Oświaty w Opolu.

10 kwietnia 2018

Komunikat w sprawie nauczania drugiego języka obcego na II etapie edukacyjnym

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół Podstawowych, przypominam, że zgodnie z podstawą programową dla szkoły podstawowej i ramowymi planami nauczania na I etapie edukacyjnym każdy uczeń obowiązkowo uczy się jednego języka obcego nowożytnego, natomiast na II etapie edukacyjnym – od klasy VII – dwóch języków obcych nowożytnych. Uczniowie korzystający z nauki języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej, czyli […]

10 kwietnia 2018

Opiniowanie arkuszy organizacji szkół i placówek na rok szkolny 2018/2019

Marszałek Województwa Opolskiego, Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Podmioty prowadzące publiczne szkoły i publiczne przedszkola, Szanowni Państwo, W związku z realizacją zadań związanych z wydawaniem przez kuratora oświaty opinii dotyczących arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019, zwracam się z prośbą o zapoznanie się ze wskazanymi poniżej wytycznymi, które umożliwią wspólną […]

9 kwietnia 2018

Kongres Powiatów „Dobry Zawód” – prezentacja zmian w szkolnictwie zawodowym „Biznes dla szkół, szkoły dla biznesu”.

W dniu 6 kwietnia 2018 r. we Wrocławskim Centrum Kongresowym odbył się Kongres Powiatów „Dobry Zawód”. Na spotkaniu przedstawiono zmiany w szkolnictwie branżowym i technicznym planowane od roku szkolnego 2019/2020, nowe rozwiązania wprowadzone w Systemie Informacji Oświatowej, prezentacja dobrych praktyk współpracy samorządu, przedsiębiorstw i szkół oraz wsparcie kształcenia zawodowego w ramach programów Fundacji Rozwoju Systemu […]

5 kwietnia 2018

Konferencja „Edukacja dla zdrowia”.

5 kwietnia 2018 r. w sali im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu odbyła się konferencja „Edukacja dla zdrowia”, w której uczestniczyło ponad 150 osób, m.in. dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz rodzice. Udział wzięli również: Viloetta Porowska Wicewojewoda Opolski, Artur Zapała Opolski Wicekurator Oświaty oraz dr n.med. Anna Matejuk Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Wydarzenie […]