5 marca 2018

Udział Pana Artura Zapały Opolskiego Wicekuratora Oświaty w posiedzeniu Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Pan Artur Zapała – Opolski Wicekurator Oświaty 23 lutego 2018r., brał udział w posiedzeniu Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które odbyło się w Opolu na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. W trakcie posiedzenia, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji, GDDKiA Oddział w Opolu, Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Zarządu Dróg Miejskich w Opolu przedstawili program mający na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg. Po raz kolejny przedszkola, […]

5 marca 2018

Rekrutacja na trenerów-koordynatorów wsparcia szkół realizujących działania w zakresie doradztwa zawodowego – przedłużenie terminu rekrutacji do 22 marca 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że jest jeszcze możliwość złożenia  do dnia 22 marca 2018 roku do godziny 15.00 dokumentów kandydatów na szkolenie do pełnienia roli trenera – koordynatora zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa zawodowego w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” w ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku […]

28 lutego 2018

Przyznane dofinansowania w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na 2018 r.

Kuratorium Oświaty w Opolu uprzejmie informuje, że w związku z realizacją Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, w województwie opolskim organy prowadzące szkoły oraz biblioteki pedagogiczne złożyły 48 wniosków o udzielenie wparcia finansowego na zakup książek do bibliotek. Wnioski dotyczyły 123 bibliotek szkolnych. W roku 2018 województwo opolskie z rezerwy celowej poz. 81, z przeznaczeniem […]

28 lutego 2018

Spotkanie Dyrektorów Szkół Branżowych i Technicznych Województwa Opolskiego oraz przedstawicieli firm Romanowski Group i INERIO współorganizowane przez Urząd Miasta Opole wraz z Opolskim Kuratorem Oświaty.

W dniu 27 lutego 2018 r. Urząd Miasta Opola przy wsparciu Opolskiego Kuratora Oświaty zorganizował spotkanie z Dyrektorami Szkół Branżowych i Technicznych Województwa Opolskiego, mające na celu zaprezentowanie oferty współpracy firm Romanowski Group oraz INERIO z w/w szkołami, a co za tym idzie zachęcenie uczniów do wyboru ścieżki zawodowej oraz profilu kształcenia. Przedsięwzięcie to ma […]

27 lutego 2018

Poznaj Prawdy Polaków spod Znaku Rodła.

W związku z przypadającą 6 marca 2018 roku 80-tą rocznicą ogłoszenia przez Związek Polaków w Niemczech Pięciu Prawd Polaka spod znaku „Rodła” prosimy dyrektorów szkół o rozpowszechnienie informacji o ww. wydarzeniu wśród uczniów oraz zamieszczenie na stronie internetowej szkoły w dniach 5-7 marca 2018 roku plakatu promującego uroczystość. Przyczyni się do kształtowania świadomości historycznej i […]

23 lutego 2018

Udział Pana Michała Sieka – Opolskiego Kuratora Oświaty w przedstawieniu teatralnym „Dziadek, babcia i szafa” w Brzeskim Centrum Kultury.

21 lutego2018r. w Brzeskim Centrum Kultury, dzieci z Publicznego Przedszkola nr 10 w Brzegu zaprezentowały spektakl teatralny pt.: ”Dziadek, babcia i stara szafa”. Wśród widzów oprócz rodziców, dziadków i babć, obecny był Pan Michał Siek Opolski Kurator Oświaty. Inspiratorką przedstawienia, w którym brało udział 150 dzieci była Pani Joanna Okonkowska. Przedstawienie swoim rozmachem, scenografią, układem choreograficznym oraz dowcipnymi dialogami […]