27 marca 2018

Zaproszenie do udziału w projekcie CYFROWOBEZPIECZNI.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół województwa opolskiego.   Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” realizuje – na zlecenie i we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej – ogólnopolski projekt CYFROWOBEZPIECZNI.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa, którego celem jest upowszechnienie wiedzy o bezpieczeństwie cyfrowym w szkole i rodzinie wśród uczniów oraz rodziców. Organizatorzy zapraszają szkoły z województwa opolskiego do zgłoszenia udziału […]

23 marca 2018

Zakończono rekrutację na trenerów-koordynatorów wsparcia szkół realizujących działania w zakresie doradztwa zawodowego

Uprzejmie informujemy, że została zakończona rekrutacja na trenerów-koordynatorów wsparcia szkół realizujących działania w zakresie doradztwa zawodowego. O wynikach rekrutacji kandydaci będą bezpośrednio powiadamiani przez Ośrodek Rozwoju Edukacji  w Warszawie.

22 marca 2018

Spotkanie grupy roboczej 2 Komitetu ds. Edukacji Polsko-Niemieckiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Międzyregionalnej i Przygranicznej

W dniach 13-15 marca 2018 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej 2 dotyczące szkolnictwa zawodowego Komitetu ds. Edukacji Polsko-Niemieckiej Międzyrządowej Komisji  ds. Współpracy Międzyregionalnej i Przygranicznej. W spotkaniu uczestniczyli: Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty –  który był organizatorem spotkania, Artur Zapała – Opolski Wicekurator Oświaty , Bożena Mayer-Gawron – Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji – […]

22 marca 2018

Program „Razem dla integracji” – ankieta dla szkół podstawowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych W zawiązku z realizacją programu „Razem dla integracji” dofinansowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety. Ankieta zbiera niezbędne dane związane z realizacją projektu, między innymi liczbę uczniów niebędących obywatelami polskimi oraz kraj ich pochodzenia. W związku z krótkim terminem realizacji […]

22 marca 2018

Rok dla Niepodległej.

Szanowni Państwo, w ramach obchodów „Roku dla Niepodległej” na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu została uruchomiona zakładka,  w której będą umieszczane wszelkie informacje związane z obchodami tej rocznicy.

20 marca 2018

Sprawozdanie kwartalne w ramach programu „Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży w województwie opolskim na lata 2016 – 2019” realizowanego pod hasłem „Pomyśl zanim spróbujesz” w roku szkolnym 2017/2018.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych województwa opolskiego.   W związku z kończącym się II kwartałem realizacji w roku szkolnym 2017/2018 programu pod hasłem „POMYŚL ZANIM SPRÓBUJESZ” dotyczącego profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży do 18 roku życia wdrażanego w województwie opolskim w latach 2016-2019 uprzejmie prosimy o przesłanie sprawozdań z podjętych w tym zakresie działań. Sprawozdanie […]

13 marca 2018

Konferencja „Edukacja dla zdrowia”.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, nauczyciele oraz przedstawiciele rad rodziców województwa opolskiego. W związku z podpisaną deklaracją współpracy Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w  środowisku szkolnym zaplanowano cykl konferencji z udziałem kuratorów oświaty, wojewodów oraz przedstawicieli wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych. Opolski Kurator Oświaty zaprasza dyrektorów z przedstawicielem rodziców oraz nauczycieli szkół […]

12 marca 2018

Wyniki etapu wojewódzkiego Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległą i granice Rzeczypospolitej”.

Szanowni Państwo, w załączeniu zostały zamieszczone wyniki z etapu wojewódzkiego Olimpiady przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922.  „O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”, przeprowadzonego 8 marca 2018 r. w Opolu. Egzamin składał się z części pisemnej z zadaniami otwartymi i zamkniętymi, za które można było uzyskać 280 punktów oraz z części ustnej, […]