3 stycznia 2018

Aktualizacja stan na dzień 02.01.2018 r. – odbiór dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Szanowni Państwo Dyrektorzy, w związku z zakończeniem procedury o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, zwracam się z prośbą o spowodowanie niezwłocznego odbioru przez nauczycieli dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego z Kuratorium Oświaty w Opolu.

22 grudnia 2017

Sprawozdanie kwartalne w ramach programu „Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży w województwie opolskim na lata 2016 – 2019” realizowanego pod hasłem „Pomyśl zanim spróbujesz” w roku szkolnym 2017/2018.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół województwa opolskiego.   W związku z kończącym się I kwartałem realizacji w roku szkolnym 2017/2018 programu pod hasłem „POMYŚL ZANIM SPRÓBUJESZ” dotyczącego profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży do 18 roku życia wdrażanego w województwie opolskim w latach 2016-2019 uprzejmie prosimy o przesłanie sprawozdań z podjętych w tym zakresie działań. Sprawozdanie należy […]

22 grudnia 2017

Cyberprzestrzeń młodzieży

Opolski Wicekurator Oświaty – Artur Zapała wziął udział w konferencji metodycznej pod hasłem „Nowe technologie cyfrowe a rozwój edukacyjny i emocjonalny dzieci i młodzieży – szanse  i zagrożenia” ,którego organizatorem było Starostwo Powiatowe oraz Komenda Powiatowa Policji w Prudniku. Prelegentami powyższej konferencji byli: Leszek Roszczenko i Maciej Szczodrowski, specjaliści z dziedziny profilaktyki uzależnień z Centrum […]

22 grudnia 2017

„Nauczyciel na medal”

Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek wziął udział w uroczystej gali, podczas której wręczono nagrody laureatom plebiscytu Nowej Trybuny Opolskiej „Nauczyciel na medal”. Laureatów wybierano w trzech kategoriach: nauczyciel klas I-III, nauczyciel klas I-VII i gimnazjum oraz nauczyciel szkół ponadgimnazjalnych. Plebiscyt  podzielony był na dwa etapy: – pierwszy powiatowy, którego zwycięzcy reprezentowali swój powiat w […]

21 grudnia 2017

Egzamin ósmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna na stronie: www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/ opublikowała przykładowe arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego od roku szkolnego 2018/2019. Wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmiany w egzaminie ósmoklasisty zakładają m.in. zwiększenie wagi zadań otwartych z języka polskiego, tworzą zdającym możliwość dokonania wyboru napisania pracy o charakterze retorycznym (np. rozprawki) lub twórczym (np. opowiadania), oraz zwiększają znaczenie zadań praktycznych z egzaminu […]

20 grudnia 2017

Dodatkowe informacje – monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół w roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Państwo Dyrektorzy, ze względu na zgłaszane do MEN pytania dotyczące arkusza monitorowania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół, w załączeniu przekazujemy dodatkowe informacje dotyczące sprawy. Informacja dotycząca wypełniania arkusza monitorowania

19 grudnia 2017

Finał konkursu plastycznego „Choinkowa Ozdoba”.

19 grudnia 2017 r. o godz. 12.00, w siedzibie Kuratorium Oświaty w Opolu odbyła się uroczystość wręczenia przez Opolskiego Kuratora Oświaty – Pana Michała Sieka i Opolskiego Wicekuratora Oświaty – Pana Artura Zapałę nagród, wyróżnień oraz okolicznościowych dyplomów uczestnikom konkursu plastycznego „Choinkowa Ozdoba” i ich opiekunom.

19 grudnia 2017

Wizyta w Powiecie Prudnickim

Ostatnie w tym roku kalendarzowym spotkanie z młodzieżą w ramach V edycji kampanii edukacyjnej Przyhamuj – życie przed Tobą odbyło się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku. Imprezę zaszczycił swoja obecnością Starosta Prudnicki Pan Radosław Roszkowski, Opolski Wicekurator Oświaty Pan Artur Zapała oraz Krzysztof Chmiel Opolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. Tradycyjnie wykłady poparte […]

18 grudnia 2017

Wyniki etapu rejonowego Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległą i granice Rzeczypospolitej”.

Szanowni Państwo, w załączeniu zostały zamieszczone wyniki z etapu rejonowego Olimpiady przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922.  „O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”, przeprowadzonego 14 grudnia 2017 r.  w Opolu.