25 maja 2021

Pilne. Informacja do organów prowadzących,które w ramach programu „ Posiłek w szkole i w domu” otrzymały wsparcie finansowe na realizację zadania.

Uprzejmie informuję,że organy prowadzące,które otrzymały wsparcie finansowe wypełniają obowiązek informacyjny.

W przypadku uzyskania w ramach modułu3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dofinansowania w kwocie 50 tys. lub wyższej(maksymalne wsparcie w programie wynosi 80 tys. zł)na:

doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych(własnej kuchni jadalni);

doposażenie stołówek szkolnych, które nie funkcjonowały,a zostały dzięki wsparciu uruchomione;

• zorganizowanie nowej stołówki szkolnej,mają obowiązek,w ramach działań dotyczących infrastruktury, prac budowlanych lub zakupu środków trwałych, realizacji Wytycznych w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych dostępnych wraz ze szczegółowymi informacjami, wzorami materiałów i tablic opublikowanymi przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (całość materiałów dostępna pod linkiem https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne )