19 lipca 2021

Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”.

Szanowni Państwo,
informujemy, że Oddział Opolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłuża realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” na dwa kolejne lata szkolne: na rok szkolny 2021/2022 oraz 2022/2023. Program adresowany jest do wszystkich placówek edukacyjnych działających na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082), a jego uczestnikami mogą być absolwenci wyżej wymienionych placówek z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu głębokim i umiarkowanym), którzy nie są zatrudnieni i nie są objęci rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności.

Wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację programu w roku szkolnym 2020/2021 przyjmowane są od dnia 9 lipca 2021 r. do dnia 30 lipca 2021 r. przez Oddział Opolski PFRON w Opolu, ul. Katowicka 55. Szczegółowe informacje o programie „Rehabilitacja 25 plus” oraz dokumenty związane z realizacją programu możecie Państwo znaleźć na stronie Funduszu.