31 sierpnia 2018

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019

Plan nadzoru opracowany został w oparciu o wyznaczone podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz uwagi i wnioski zawarte w sprawozdaniu z pełnionego nadzoru za ubiegły rok szkolny

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019