19 maja 2020

#poDARujkomputer – wspólna akcja GovTech Polska i Ministerstwa Finansów

Inicjatywa służy pozyskaniu sprzętu umożliwiającego uczniom korzystanie ze zdalnej nauki w czasie epidemii. Firmy, które chcą wspomóc potrzebujących uczniów wypełniają krótką ankietę online.

Nie wszystkie rodziny mogą kupić sprzęt, który pozwoliłby uczestniczyć dzieciom w zajęciach online. Dlatego Ministerstwo Finansów razem z działającym w Kancelarii Premiera Programem GovTech Polska postanowili uruchomić program umożliwiający przedsiębiorcom przekazanie sprawnego sprzętu elektronicznego w formie darowizny dla placówek oświatowych, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów podatkowych. Obowiązuje bowiem 0% stawka VAT.

„Niedawno ułatwiliśmy firmom przekazywanie komputerów i tabletów dla uczniów poprzez objęcie darowizn 0% VAT. Teraz chcemy, aby przekazywany przez nich sprzęt jak najszybciej trafił do uczniów. W ramach wspólnej inicjatywy Ministerstwa Finansów i GovTech Polska łączymy szkoły, które najpilniej potrzebują sprzętu elektronicznego z firmami, które chcą im go przekazać” – wskazał Jan Sarnowski, wiceminister finansów oraz współtwórca programu GovTech Polska.

Jak to działa?

Przedsiębiorcy przekazują sprzęt (zdolny do użytku i nie starszy niż 3 lata) placówkom oświatowym i nie naliczają z tego tytułu podatku od darowizny, bo obowiązuje tu 0% stawka VAT.

Szkoły przekazują podarowany sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom.

Uczniowie otrzymują komputery i tablety, dzięki którym mogą w pełni korzystać z lekcji prowadzonych online oraz utrzymywać kontakt z kolegami i koleżankami.

W jaki sposób przedsiębiorcy mogą wziąć udział w akcji?

Firmy, które chcą wspomóc potrzebujących uczniów wypełniają krótki kwestionariusz online dostępny pod tym linkiem: https://podarujkomputer0vat.webankieta.pl/. W kolejnym kroku urzędnicy kontaktują się z przedsiębiorcami i łączą ich z konkretną placówką oświatową. Obie strony podpisują prostą umowę darowizny i dzieci mogą cieszyć się niezbędnym sprzętem.

,,Wspólna inicjatywa GovTech Polska i Ministerstwa Finansów #poDARujkomputer udowadnia, że zamknięcie szkół nie oznacza końca nauki. Pozwoli zaopatrzyć w niezbędny sprzęt najbardziej potrzebujących uczniów, umożliwiając im aktywne uczestnictwo w nauczaniu i podtrzymywanie kontaktów z rówieśnikami, co jest kluczowo ważne w dobie epidemii. Jednocześnie, akcja pozwoli nam zmniejszyć wykluczenie cyfrowe i zapewnić równy dostęp do technologii już wśród najmłodszych użytkowników” – mówi Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, Dyrektor Programu GovTech Polska Justyna Orłowska.

Podstawą prawną do ulgi podatkowej 0% VAT jest rozporządzenie Ministra Finansów z 20 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/715).