12 lipca 2017

„Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018”.

Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018:

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
  3. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
  4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
  5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
  6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.