23 lipca 2019

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego

Informujemy, że Minister Edukacji Narodowej ogłosił podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020:

  1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
  2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
  3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
  4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
  5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Szczegółowe zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego kuratorów oświaty znajdują się w załączniku.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019-2020