28 września 2017

Podsumowanie pilotażowego programu programowania MEN oraz kampanii Programowanie z eTwinning.

Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek – wziął udział w uroczystym podsumowaniu pilotażowego programu programowania Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz kampanii Programowanie z eTwinning. Spośród zgłoszonych do programu ponad 1300 szkół wyróżniono szkoły z 16. województw. Z województwa opolskiego wyróżnienie przyznano Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Brzegu. Na zdjęciach obok kuratora – Michała Sieka, wojewódzki koordynator programu eTwinning – st. wizytator Kuratorium Oświaty w Opolu – Halina Pilarz oraz panie reprezentujące wyróżnioną szkołę –  dyrektor  Lucyna Bończak i autorka a także realizatorka innowacji pedagogicznej pt. „Programuję z klasą” – Małgorzata Habrych.