19 października 2017

Podwójne powody do świętowania

Powiatowe obchody święta edukacji w Nysie i Strzelcach Opolskich stały się także okazją do uroczystego otwarcia nowoczesnych pracowni zawodowych. W poniedziałek, 16 października, uroczyście otwarto nowy obiekt Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie. Rozbudowa części warsztatowej CKZiU polegała na dobudowaniu piętra nad istniejącą halą i rozbudowie istniejącego budynku. W ten sposób powstało pięć pracowni o powierzchni ponad 100 metrów kwadratowych. Na zaproszenie Starosty Nyskiego w  ich otwarciu uczestniczył – Opolski Kurator Oświaty.

Tegoż dnia -16 października – podczas uroczystego Dnia Edukacji narodowej odbyło się również wręczenie certyfikatów IPC dla uczniów, którzy ukończyli kurs w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy II”. Certyfikaty w obecności społeczności szkolnej oraz rodziców wręczyli: Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek, Starosta Nyski -Czesław Biłobran oraz kierownik projektu – Adam Koj. To już druga edycja – poszukiwanego na rynku pracy kursu, która odbywała się w nyskim „Mechaniku”. Ukończyło go czternastu uczniów z klas technikum w zawodach technik mechatronik oraz technik elektryk.

17 października br. miały miejsce powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. Podczas uroczystości zostały przyznane nagrody. Szczególnie wyróżniający się nauczyciele i dyrektorzy szkół powiatu  odebrali Nagrody Starosty Strzeleckiego, Ministra Edukacji Narodowej oraz Opolskiego Kuratora Oświaty. Obchody połączono z uroczystym otwarciem nowoczesnych pracowni zawodowych w CKZiU w Strzelcach Op., w ramach projektu „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”. W obchodach brali udział Starosta Powiatu Strzeleckiego – Józef Swaczyna, Wicestarosta Powiatu Strzeleckiego –  Janusz Żyłka oraz Członek Powiatu Strzeleckiego – Waldemar Gaida a także,  reprezentujący Opolskiego Kuratora Oświaty – Dyrektor Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli – Zofia Sochacka i starszy wizytator Wydziału Wspomagania i Kontroli – dr Henryk Duda.