5 czerwca 2020

Ponad 13 tys. wniosków o bezpłatne środki ochrony i wsparcie dla szkół ponadpodstawowych

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych złożyli już ponad 13 tysięcy wniosków o dyspensery i płyn do dezynfekcji, a od 3 czerwca br. wnioski o takie wsparcie mogą składać również dyrektorzy szkół ponadpodstawowych.

Do tej pory w szkołach zamontowano już ponad 3 tys. takich urządzeń. Od 3 czerwca br. wnioski o wsparcie mogą składać dyrektorzy szkół ponadpodstawowych: liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy. Mają oni na to czas do 8 czerwca.

Wspólna decyzja MEN i Ministerstwa Zdrowia

 

Możliwość stopniowego uruchamiania placówek oświatowych wiąże się z koniecznością stosowania nowych wytycznych zapewniających bezpieczeństwo dzieciom oraz pracownikom. W związku z tym Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Zdrowia podjęli decyzję o wsparciu szkół i placówek edukacyjnych w zakresie dodatkowych środków ochrony przed rozprzestrzenianiem się i możliwością zakażenia się koronawirusem.
Montaż dyspenserów rozpoczął się 25 maja i jest stopniowo realizowany w poszczególnych szkołach oraz placówkach oświatowych, które zgłosiły takie zapotrzebowanie.

 

Dyspensery przekazywane są na bezpłatne użytkowanie na 18 miesięcy, objętych gwarancją i serwisem producenta. Po tym czasie po stronie szkoły pozostaje kwestia ewentualnej dalszej współpracy w zakresie użytkowania dyspensera. Użyczającym jest Polfa Tarchomin S.A.


Prosty wniosek do wypełnienia

Stacje dezynfekujące wraz ze środkiem do dezynfekcji są dostarczane i montowane bezpłatnie po wcześniejszym wypełnieniu wniosku.

Zainteresowani dyrektorzy szkół ponadpodstawowych są zobowiązani do złożenia wniosku zamieszczonego na stronie https://soi.mz.gov.pl, w zakładce Szkoły w terminie do 8 czerwca br.


Zachęcamy dyrektorów do składania wniosków!

Źródło: Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej