18 stycznia 2021

Powrót uczniów do szkół – wytyczne dla klas I-III

Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa.

Wśród wytycznych znajdują się rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu znajdującego się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.