31 lipca 2020

„Powszechny Spis Rolny 2020”.

Wraz z nowy rokiem szkolnym 2020/2021 rozpocznie się Powszechny Spis Rolny 2020, natomiast już w kwietniu 2021 rozpocznie się Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań 2021. Są to ważne wydarzenia dla całego społeczeństwa.

Główny Urząd Statystyczny od września 2020 r. planuje szereg działań edukacyjnych pokazujących młodym ludziom czym jest Powszechny Spis Rolny 2020 i jakie ma bezpośrednie znaczenie dla każdego z nich. Będą to między innymi zajęcia edukacyjne prowadzone w szkołach, jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, materiały do nauki on-line, konkursy dla nauczycieli i dla uczniów, informacje przekazywane przez e-dziennik.

 

Dane zebrane w spisie rolnym służą m. in. do opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich i dostarczą szczegółowych informacji o sytuacji społecznej, demograficznej i ekonomicznej rolników oraz o prowadzonej produkcji rolnej. Natomiast dane zebrane w spisie ludności stworzą obraz polskiego społeczeństwa, dostarczą szczegółowych informacji na temat liczby osób, profilu demograficznego i warunków życia mieszkańców Polski.

 

Udział w spisach powszechnych jest niezwykle ważny, a budowanie świadomego społeczeństwa informacyjnego jest naszym wspólnym celem.