3 stycznia 2022

Prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych

Zachęcamy do udziału w prekonsultacjach  propozycji wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024.

Merytoryczne uwagi i opinie dotyczące propozycji wymagań egzaminacyjnych prosimy przesyłać na adres mailowy prekonsultacje@cke.gov.pl. do 10 stycznia 2022 r. Wszystkie zostaną przekazane zespołom, które w kolejnym etapie prac dokonają analizy propozycji i zmodyfikują projekt. Osoby przekazujące uwagi prosimy o zapoznanie się  z klauzulą RODO.

Prekonsultacje to efekt zmiany w egzaminie maturalnym dla absolwentów szkół ponadpodstawowych, w nowej formule, który będzie przeprowadzony po raz pierwszy w roku 2023. Egzamin ten będzie przeprowadzony w roku 2023 i 2024 na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Dla absolwentów dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych egzamin maturalny w dotychczasowej formule (obowiązującej od 2015 r.) będzie przeprowadzany na podstawie dotychczasowych wymagań egzaminacyjnych, które obowiązywały w roku 2020 i 2021.

Wymagania egzaminacyjne zostaną ogłoszone w formie rozporządzenia. Próbny egzamin maturalny w formule z 2023 zostanie przeprowadzony w grudniu 2022 r.

 

Link dotyczący prekonsultacji propozycji wymagań egzaminacyjnych.