12 lipca 2019

Prezydent podpisał ustawę nowelizującą Kartę Nauczyciela.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

 

4 lipca 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zakłada podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli od września, nowy dodatek dla nauczycieli wchodzących do zawodu, minimum 300 zł dodatku za wychowawstwo, skrócenie ścieżki awansu zawodowego oraz powrót do oceny pracy z 2018 r.

 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw została ogłoszona w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu
11 lipca 2019 r.

Proszę o zapoznanie się.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.