20 października 2021

Program – PROFILAKTYKA 40 PLUS

Materiały dotyczące programu „Profilaktyka 40 Plus”

Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zwraca się z prośbą o pomoc w promocji programu „Profilaktyka 40 Plus” poprzez przekazanie materiałów dotyczących programu we wszystkich szkołach za pomocą e-dziennika.

Głównym celem programu jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40 roku życia  profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych.

W związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m.in. obniżonej  zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Przekazanie materiałów związanych z programem „Profilaktyka 40 Plus” poprzez e-dziennik trafi bezpośrednio do rodziców, którzy w zdecydowanej większości są odbiorcami programu i bez przeszkód mogą skorzystać z badań profilaktycznych.

Materiały – profilaktyka 40 plus

Osoba do kontaktu: p. Barbara Pawlos, rzecznik prasowy Zespołu Komunikacji Społecznej Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – tel. 77 549 53 21