20 listopada 2019

Programowanie z eTwinning

W dniach 15-16 listopada 2019 r. w hotelu DeSilva Premium w Opolu odbyło się seminarium szkoleniowo-kontaktowe Programu eTwinning Programowanie z eTwinning. Organizatorem seminarium była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przy udziale Kuratorium Oświaty w Opolu i Regionalnego Punktu Informacyjnego Programu Erasmus+.

Seminarium skierowane było nauczycieli uczących w szkołach ponadpodstawowych lub klasach 5-8 szkoły podstawowej, którzy chcą podjąć współpracę krajową w ramach programu eTwinning.

Uroczystego otwarcia seminarium dokonała Pani Małgorzata Knap z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji _ Program eTwinning  oraz Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty, który zwrócił m.in. uwagę na  ważność programowania w procesie dydaktycznym. W następnym punkcie Pan Wojciech Zuziak – informatyk, konsultant ds. informatyki RODN „WOM” w Bielsku-Białej zaprezentował wykład „Podejście inżynierskie w nauczaniu”. Z tematem wykładu korespondowały praktyczne warsztaty w grupach dotyczące programowania. Po przewie odbyły się sesje plenarne wprowadzające do programu eTwinning, pokazujące możliwości rozwoju i doskonalenia zawodowego. Na zakończenie pierwszego dnia seminarium uczestnicy rozpoczęli tworzenie zespołów i planowanie projektów.

Drugi dzień seminarium rozpoczął się od zajęć warsztatowych, w których  przedstawiono narzędzia programu eTwinning, które służą realizacji projektów. W kolejnym punkcie przykłady dobrych praktyk realizowanych w programie eTwinning projektach zaprezentowały Ambasadorki Programu eTwinning Panie Edyta Bieniek i Bronisława Niespor. Natomiast Program Erasmus+  w Edukacji szkolnej przedstawiła Halina Pilarz reprezentująca Regionalny Punkt Informacyjny Programu Erasmus+.

Na zakończenie tej części Pani Barbara Mazur nauczyciel Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku realizująca w szkole projekty w ramach Programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe przedstawiła prezentację nt: „Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu”.

Planowanie i rejestracja projektów zaplanowanych przez nauczycieli w trakcie seminarium była ostatnim punktem dwudniowego spotkania.