19 października 2022

Programy Be. Eco i Be.Net

FUNDACJA DIGITAL UNIVERSITY organizuje  zapisy do programów dla nauczycieli Be.Eco i Be.Net pozwalających pogłębić wiedzę w obszarze nowych technologii, bezpieczeństwa w sieci i ekologii.

CELE PROJEKTU

 • Tworzenie społeczności skupionej wokół ekologii, która jest wyzwaniem XXI wieku
 • Upowszechnienie oraz poprawa jakości edukacji ekologicznej w szkołach
 • Podnoszenie świadomości ekologicznej
 • Dostarczenie wiedzy merytorycznej z zakresu ekologii
 • Inspirowanie do podejmowania eko-działań i inicjatyw
 • Kształtowanie postaw prośrodowiskowych i proekologicznych – zamiana wiedzy w codzienne nawyki

Program kierujemy do

 • Uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • Kadry pedagogicznej
 • Rodziców
 • Entuzjastów ekologicznego stylu życia
 • Wszystkich, którym bliski jest los naszej planety

Można zapisać się do jednego lub obu programów i uczestniczyć w wybranych szkoleniach online.

Szczegółowe informacje.