7 czerwca 2022

Projekt Akademii Witolda Pileckiego.

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie, zaprasza do udziału w programie edukacyjnym obejmującym szkolenia z zakresu umiejętności liderskich i projektowych połączonych z realizacją autorskich projektów przez Uczestników w porozumieniu z Opiekunami lokalnymi i pracownikami Instytutu

Celem Akademii jest edukacja historyczna i poszerzenie wiedzy uczniów na temat trudnej historii Polski XX wieku, a także zaangażowanie młodych ludzi na rzecz dobra wspólnego.

W rekrutacji do Akademii mogą brać udział:
a. uczniowie szkół średnich w wieku 16-18 lat,
b. nauczyciele szkół średnich, edukatorzy i pracownicy samorządowych instytucji
kultury oraz organizacji pozarządowych, pracownicy bibliotek.

Rekrutacja do IV edycji projektu została przedłużona do 10 czerwca 2022 r.

Więcej informacji na stronie internetowej Organizatora.