2 lipca 2019

Projekt „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość”.

Szanowni Państwo.

 

Prezentujemy Państwu opracowane przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych „KSON” w Jeleniej Górze jako beneficjenta projektu „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w latach 2016–2018 dokumentację powstałą w ramach ww. projektu.Szkielety procedur wraz z broszurą dotyczące zachowania się w sytuacjach kryzysowych mogą wpłynąć na podwyższenie poziomu bezpieczeństwa.

 

Broszura infromacyjna.

Procedura przebywanie osób na terenie szkoły.

Procedura postępowania na wypadek podłożenia ładunku wybuchowego.

Procedura postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika do szkoły.

Procedura postępowania na wypadek skażenia chemicznego i biologicznego.