3 października 2019

Działania w ramach projektu edukacyjnego Szkoła 6.0

Inicjatywa Szkoła 6.0 jest najnowszą propozycją Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – projekt, finansowany ze środków Senatu RP, umożliwiający współpracę pomiędzy polskimi i polonijnymi środowiskami oświatowymi

Szkoła 6.0 to innowacyjny projekt kierowany do szkół polskich w kraju i na świecie, wpisujący się w kierunki polityki oświatowej państwa i priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej, z którym Stowarzyszenie Wspólnota Polska współpracuje od kilkunastu lat.

Nazwa Szkoła 6.0 jest symbolicznym podkreśleniem wagi jakości w nauczaniu oraz roli, jaką placówki oświatowe odgrywają w procesie podtrzymywania polskości, gdyż nawiązuje do najwyższej oceny stosowanej w polskim systemie edukacyjnym oraz do 60 milionów, szacunkowej liczby Polaków mieszkających w kraju i zagranicą.
Więcej informacji o projekcie w załączonych materiałach.
26 września 2019 r.odbyła się w Warszawie konferencja inaugurująca projekt Szkoła 6.0,
o czym informowaliśmy tutaj 17.09.br.
Z kolei w dniach 11-14 października br. w Toruniu obędzie się organizowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” II Kongres Szkół Z Polskim Językiem Nauczania dla nauczycieli z Łotwy, Litwy, Białorusi, Ukrainy i Czech. Jednym z punktów programu będą warsztaty doskonalenia kompetencji współpracy szkół polskich ponad granicami pt. Mocne strony edukacji w szkołach polskich w kraju i za granicą. Stowarzyszenie zaprasza nauczycieli ze szkół polskich do udziału w warsztatach. Celem warsztatów jest wzajemne poznanie systemów edukacji w krajach, w których kształcą się młodzi Polacy.

Elektroniczna rejestracja na warsztaty trwa do 4.10.br.
W załączeniu informacja Szkoła 6.0 warsztaty w Toruniu oraz Szkoła 6.0_Formularz zgłoszenia_12_X_19_TORUŃ.
Szkoła 6.0_Program konferencji_26 IX 2019
Szkoła 6.0_Formularz zgłoszenia_26 IX 2019

Szkoła 6.0 – Regulamin;

Załącznik do regulaminu;

Prezentacja;

Folder;